..:: Våre vennerpostheadericon Viberodden fyrstasjon

Viberodden er et innseilingsfyr som ble ferdig i 1855, ett år etter kystfyret Eigerøy fyr. Det leder skip inn Egersunds søndre sund og var fram til 1969 et såkalt familiefyr. Det ble da avfolket og automatisert.

Idag er det Stiftelsen Viberoddens Venner som rehabiliterer fyret med en 30 års leieavtale med Kystverket. Stiftelsen består formelt av Egersund Kystforening, Dalane folkemuseum og Eigersund kommune, men er basert på at alle som føler et vennskap med fyrstasjonen og ønsker å bidra, er velkomne.

Bildet til venstre viser fyret slik det var i 1912 da fyrvokter Larsens famile hadde ansvaret på Viberodden. Legg merke til stripa midt på Viberodden tegning bygningen, det var en rødmalt markering som viste at dette ikke var et vanlig bolighus, men en offisell bygning. Nettopp dette bildet er retningsgivende for rehabiliteringsarbeidet. Huset vil få tilsvarende vinduer og rød stripe, men i dag er det bare en pipe. Den lille bygningen til høyre var bryggerhus med sisterne for vann fra takene, i dag er det for overnatting mens sisternen ble flyttet inn under hovedhuset. Til venstre er det verksted, et møterom og tidligere utedo. Et lite hønehus skimtes i forgrunnen og på en fjellhylle ser vi en koselig benk.

Taket er reparert og nye takrenner satt på, nå pågår legging av skifer på et av uthusene. Eternittplatene på veggene males i første omgang hvite, senere skal en se om en ønsker og har råd til trepanel.

 

Vibereodden fra fly

Adkomsten er med båt, med de begrensninger det innebærer. Neste år vil det bli montert bruer, men disse er først og fremst en sikring i tilfelle uvær. Sikkerhetssystemet ved naboen Aker Solutions tillater ikke uanmeldt og tilfeldig ankomst fra landsiden på Eigerøy.

Det er omkring 500 meter fra Aker til Viberodden. Fra Egersund by er det 10 minutter med fyrets hurtiggående båt.. Sundet går i sørlig retning.