..:: Våre vennerpostheadericon Om oss

Stiftelsen Viberoddens Venner

Lokal aksjon for Viberodden

Det har vært en lang vei å gå for å få Viberodden på lokale hender. Kystverket hadde egentlig planer om å legge ut fyret for salg til markedspris på det åpne marked - etter at Eigersund kommune hadde sagt at de ikke ønsket eller hadde råd til å satse på dette fyret i tillegg til Eigerøy fyr.

Dermed ble det fem års arbeid der Stortinget, et par regjeringer og mange ombestemmelser gjorde at det som først var et idealistisk frivillig arbeid, ble til trass.

Bildet til venstre er fra en aksjon der hvert flagg representerer en statsråd i den rød-grønne regjeringen.

Feiring av St.Hans på Viberodden

Neste bilde viser en gjeng som kombinerte St.hansfeiring og dugnad på en trivelig måte.

Stiftelsen Viberoddens Venner består formelt av Egersund Kystforening, Eigersund kommune og Dalane folkemuseum. I styret sitter Johan Aakre (leder), Leif Dybing og Thor Kr. Klepp.

Men det er hver enkelt person som bidrar i praktisk henseende, som er viktige. Alle som vil, kan bli med.

 

  

 

Vedtekter for Stiftelsen Viberoddens Venner

 § 1  Grunnlag

                Stiftelsen Viberoddens Venner er opprettet av:

                Egersund Kystforening, Eigersund kommune og Dalane Folkemuseum.

§ 2 Formål

 1. Bevare og utvikle Viberodden fyrstasjon til glede for almennheten og lokalsamfunnet.
 2. Formidle kunnskap og opplevelser knyttet til hav, kystliv og tradisjonell kystkultur.
 3. Være et møtested for kulturelle aktiviteter og næringsorganisasjoner med tilknytning til havet.
 4. Bidra til å knytte forbindelser med kunstnere og ressurspersoner som kan bidra til fremgang i distriktet.

§ 3  Kapital

 1. Stiftelsens kapital er  kr 1.300.000,- bestående av bidrag fra Ole og Frode Teigen, Sparebankstiftelsen DnbNOR og Rogaland fylkeskommune.

§ 4  Styret

 1. Stiftelsen ledes av et styre på 3 personer med varamedlemmer. Styremedlemmene oppnevnes slik:

-          1 medlem oppnevnes av Egersund Kystforening

-          1 medlem  oppnevnes av Eigersund Kommune

-          1 medlem oppnevnes av Dalane Folkemuseum

 1. Representanten fra Egersund Kystforening er styrets leder.
 2. Representanten fra kommunen velges for 4  år av gangen og følger kommunestyreperioden.
 3. De øvrige representantene velges for 2 år. Dalane Folkemuseums representant velges første gang for 1 år.

§ 5  Styrets oppgaver

 1. Forvalte stiftelsens eiendom og økonomiske midler samt disposisjons/leieretter.
 2. Fastsette regler for bruk av bygninger og område i forståelse med Kystverket og i henhold til leiekontrakt med Kystverket og Eigersund kommune.
 3. Styret kan engasjere nødvendig personell og/eller gi en eller flere brukere i oppdrag å utføre fellesoppgaver vedtatt av styret.
 4. Sørge for at det blir ført regnskap over stiftelsens eiendeler og gjeld, dens inntekter og utgifter.
 5. Styret skal sette opp budsjett og handlingsprogram.
 6. Styret kan gi en person fullmakt til å foreta økonomiske disposisjoner innenfor rammen av vedtatt budsjett.

§ 6  Overdragelse og pantsettelse

 1. Overdragelse og pantsettelse av stiftelsens eiendom, rettigheter eller aktiva kan ikke skje uten samtykke av Egersund Kystforening, Dalane Folkemuseum, Eigersund Kommune eller Kystverket.

§ 7  Revisjon

 1. Revisjon av stiftelsens regnskap gjøres av autorisert revisor.

§ 8  Oppløsning

 1. Styret kan etter to påfølgende fulltallige styremøter og med enstemmig vedtak oppløse stiftelsen med begrensninger som følger av loven om stiftelser.

§ 9  Brann

 1. Stiftelsens styre skal sørge for å holde bygningene fullverdiforsikret.

§ 10  Endringer av vedtektene

 1. Endringer av stiftelsens vedtekter må godkjennes av Egersund Kystforening, Dalane Folkemuseum og Eigersund Kommune.
 2. Lov om stiftelser gjelder for denne stiftelsen.