..:: Våre vennerpostheadericon Støtte

Gode støttespillere!

Viberoddens Venner har gode venner. Da tanken om å få fyret på lokale hender kom opp, var det brødrene Ole og Frode Teigen som tok kontakt og tilbød 400.000 kroner som gave til et slikt prosjekt. Det ga mot og grunnlag til å gå videre med planene. Sparebankstiftelsen DnBNOR ga også 400.000, og etter noen år fikk vi til sammen 750.000 fra Rogaland fylke - bevilget direkte over fylkesbudsjettet som en håndsrekning til et godt tiltak!

Conoco/Phillips la igjen aluminium som gave, dette brukte våre naboer Aker Solutions til å sveise to bruer på til sammen 44 meter - helt gratis. Disse skal heises på plass til våren etter at Egil Mo og Ståle Nilsen skal sprenge bort restene av den gamle på dugnad.Bruer laget av Aker Solutions til Viberodden

 

Fokus Banks gavefond har gitt 25.000 til utvikling av undervannsbelysning ved kaien, slik at det kan bli et utendørsakvarium. Lysene heises ned med hjelp av kranen når forholdene ligger til rette.

H.E. Seglem og Eigerøy Båt & Motor har skaffet oss en subsidiert Multi Pioneer båt med 50 hk Hondamotor, en meget nyttig innretning har det vist seg.Ellers en stor takk til firma som har redusert sine regninger for å støtte en god, lokal sak!

Dykkerbåten til Viberoddens Venner