..:: Våre vennerpostheadericon Fra Lagård til Viberodden

Skiferstein fra gamle Lagård skole tar vare på Viberodden

Et av uthusbyggene på Viberodden får nå takstein som gave fra Eigersund kommune. Det er mange omlastinger og bæringer som skal til før de ligger trygt på plass. Første etappe gikk med bil til kai, så med Viberoddens båt til fyret der de ble tatt i land med fyrets nye kaikran. På bildet ser vi Bjørn, Anders og Martin Hagen Aakre ta i land båtvogna som har blitt reparert av nevenyttig pensjonist Trond Taksdal. Selv om tralla er laget for å ta båter fra kran og inn i båtbua, kan den også brukes til andre former for jernbanedrift. Kai på Viberodden

Det er i alt 62 trappetrinn opp til øverste nivå på fyret, så det krever sitt å få all steinen til topps der profesjonelle snekkere legger den på taket til bygningen som skal ha verksted og et "klasserom" der det også kan bli kjekke krabbelag.