Stiftelsen

Stiftelsen

Stiftelsen Viberoddens Venner er etablert av Egersund Kystforening, Dalane Folkemuseum og Eigersund kommune med kystforeningen som den drivende kraft. Stiftelsen har leid hus og holme av Kystverket i en 30 års periode fra 2007. Det er tilført store midler i rehabilitering, slik at dette fungere som leie.

Styret består av tre personer, en fra hver av stifterne, der kystforeningen alltid har styreleder.

Stiftelsen har som mål at kulturminnet ikke bare skal tas vare på, men brukes som et verktøy for å få gode ting til å skje. I den grad det leies ut kommersielt, skal dette være for å få råd til å drive kystkulturelt arbeide i vid forstand.